Meer inzicht, meer resultaat met My Parkee

Ons online beheerplatform My ParkBee bevat alle tools om een parkeerlocatie flexibel en online te managen. Krijg eenvoudig meer inzicht en vergroot het resultaat van je parkeervastgoed. En dat in één digitale portal voor je volledige portfolio.

Wat past bij jou?

Om je te helpen met de beste keus willen we graag weten of je op zoek bent naar een abonnement voor één of meer parkeerplekken. 

Parkeren voor medewerkers

We helpen graag met een passende parkeeroplossing voor medewerkers. Een abonnement is flexibel, deelbaar met collega’s, maandelijks opzegbaar en je ontvangt de kosten overzichtelijk op één factuur.

Gratis een abonnement uitproberen of meer informatie nodig?

Our growing network of destination partners

Offer guests a hassle free parking solution, nearby your location to improve your customer happiness.

Become a partnerMeer informatie

Kies het abonnement wat bij jou past.

Kantoor-tijden

Parkeer onbeperkt op een locatie naar keuze

Onbeperkt parkeren tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 - 19:00

Nacht + weekend

Parkeer onbeperkt op een locatie naar keuze

Onbeperkt parkeren van maandag t/m vrijdag tussen 19:00 - 10:00 en op zaterdag en zondag de hele dag

24/7

Parkeer onbeperkt op een locatie naar keuze

Elke dag onbeperkt parkeren

 "By offering parking to our guests, we offer them the full package, they have less hassle and will come back next time."

Read more

DELAMAR - RALPH TICKET SELLING COORDINATION 

ParkBee voor partners

Verbeter de ervaring van jouw gasten door hen de voordeligste parkeerplek aan te bieden voor een bezoek aan jouw locatie. Word nu partner en ontvang direct een kortingscode om gasten van 20% extra korting te kunnen voorzien!

Word partner

Partner netwerk

Meld je eenvoudig aan en ontvang een unieke kortingscode voor jouw gasten.

1

Gratis promotiemateriaal

Je ontvangt gratis gepersonaliseerde materialen. Wij sturen ze je binnen 7 werkdagen toe.

2

Maak je gasten blij

Je kunt vanaf nu korting aanbieden op parkeren bij alle nabijgelegen ParkBee locaties. 

3

ParkBee voor gasten

Wanneer je partner wordt kunnen jij en jouw gasten bij iedere nabijgelegen ParkBee locatie met 20% korting parkeren. Reserveer van te voren een parkeerplek of rijdt bij aankomst gelijk naar binnen. 

Parkeren met een reservering

Om zeker te zijn van een parkeerplek, kun je een plek reserveren bij de gewenste ParkBee locatie via www.parkbee.com.

Parkeren zonder reservering

Wanneer je wilt parkeren zonder reservering, rijdt je naar de locatie en scan je de QR code bij de ingang. Gebruik de kortingscode en betaal na afloop van de parkeersessie. 

Meld je eenvoudig aan en ontvang een unieke kortingscode voor jouw gasten.

1. Word nu partner

Je ontvangt gratis gepersonaliseerde materialen, wij sturen ze je binnen 7 werkdagen toe.

2. Gratis promotiemateriaal

Je kunt vanaf nu korting aanbieden op parkeren bij alle nabijgelegen ParkBee locaties. 

3. Maak je gasten blij

SelecteerSelecteerSelecteer

Algemene gebruikersvoorwaarden

Op de dienst (zoals hierna gedefinieerd) van ParkBee B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58811001, statutair gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende aan de Mr. Treublaan 7 (1097 DP) Amsterdam, (“ParkBee”, “ons”, “wij” of “onze”), zijn deze Gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ParkBee en de gebruiker van de dienst (“klant”, “u” of “uw”). Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van ParkBee.

1. Definities

Bepaalde termen die in deze voorwaarden voorkomen hebben een vaste betekenis (ongeacht of de term met een hoofdletter is geschreven), tenzij anders aangegeven:

1.1. “Overeenkomst” betekent iedere overeenkomst tussen ParkBee en de klant betreffende het gebruik van (enig aspect van) de dienst, die elke vorm kan aannemen, waaronder begrepen een elektronische overeenkomst of overeenkomst op afstand, al dan niet schriftelijk;

1.2. “ANPR”: automatische nummerplaatherkenning;

1.3. “Parkeergarage”: de parkeerfaciliteiten in het gebied en/of gebouw die door (of namens) ons worden beheerd en bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen;

1.4. “Vertrouwelijke informatie”: informatie van ParkBee betreffende de dienst, documentatie, software, handelsgeheimen die daarin zijn vervat en alle andere schriftelijke of elektronische informatie die ofwel (i) is gemarkeerd als vertrouwelijk en/of bedrijfseigen, of die vergezeld gaat van een schriftelijke kennisgeving dat dergelijke informatie vertrouwelijk en/of bedrijfseigen is, of (ii) niet is gemarkeerd of niet vergezeld gaat van een kennisgeving dat deze vertrouwelijk en/of bedrijfseigen is, maar die, indien bekendgemaakt aan derden, redelijkerwijs en voorzienbaar concurrentieschade zou kunnen berokkenen aan de eigenaar van dergelijke informatie. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die, zoals door u aangetoond: (i) publiekelijk beschikbaar is, (ii) rechtmatig door een partij van derden is verkregen zonder beperkingen op openbaarmaking, of (iii) onafhankelijk door een partij is ontwikkeld zonder verwijzing naar of gebruik van vertrouwelijke informatie;

1.5. “Overmachtssituaties”: alle gebeurtenissen of omstandigheden, of een combinatie van dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden, die niet aan ParkBee kunnen worden toegerekend, waaronder begrepen maar niet beperkt tot storingen in het internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, storingen van (derde) partijen waarvan ParkBee afhankelijk is bij het verlenen van de dienst (waaronder begrepen maar niet beperkt tot Parkmobile of partijen (zoals garage- of vastgoedeigenaren) die de parkeergarages aanbieden), stroomuitval of -storing, het niet goed functioneren van de parkeergarages, de gebrekkige staat van door de klant verstrekte zaken, apparatuur, programmatuur, gegevens of andere materialen waarvan het gebruik door de klant aan ParkBee is opgedragen en/of de niet-beschikbaarheid van een of meer personeelsleden (door ziekte, stakingen of anderszins);

1.6. “Parkeerkosten”: alle onbetaalde parkeerkosten, samen met een aanvullend bedrag dat een schatting vormt van de extra kosten die ParkBee zal moeten maken als gevolg van de niet-nakoming door de klant;

1.7. “Kennisgeving parkeerkosten”: een kennisgeving waarbij de klant wordt verzocht onbetaalde parkeerkosten te voldoen;

1.8. “RDW”: Dienst Wegverkeer;

1.9. “Reservering”: de via de dienst of een app van derden die met de dienst is verbonden door de klant gemaakte online reservering van een parkeerplaats (niet zijnde een aangewezen parkeerplaats) in een parkeergarage op een bepaalde datum en tijd, door het verstrekken van het kentekenbewijs van het voertuig en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor ParkBee om de reservering te verwerken zoals aangegeven;

1.10. “Dienst”: de software en technologie van ParkBee voor het reserveren, binnenrijden en gebruiken van parkeergarages waarmee de klant kan parkeren op vrijgekomen parkeerplaatsen via de Parkmobile app, die geïntegreerd kan zijn in apps van derden;

1.11. “Abonnement”: de overeenkomst die de klant in staat stelt al dan niet voor een bepaalde periode gebruik te maken van een specifieke parkeergarage, waarvoor hij een maandelijkse abonnementsvergoeding aan ParkBee betaalt;

1.12. “Apps van derden”: elke app van derden waarin de dienst is geïntegreerd om deze te verlenen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot Parkmobile, Park-line, Ringo en/of andere aanbieders van apps van derden);

1.13. “Voertuig”: elk voertuig dat gebruikt wordt om passagiers of voorwerpen te vervoeren en dat de parkeergarage binnenrijdt, met inbegrip van elke mechanisch apparaat op wielen of rupsbanden, de uitrusting en het toebehoren daarvan;

2. Diensten – Algemeen

2.1. De klant kan de dienst, waaronder een reservering, rechtstreeks bij ParkBee c.q. via een app van derden (zoals andere parkeer-apps), afnemen. Bij gebruik van apps van derden wordt de betaling afgehandeld door de aanbieder van die app. Voor alle duidelijkheid: een overeenkomst komt tot stand tussen de klant en ParkBee zodra de dienst of reservering is gekocht/gemaakt. De betaling voor een reservering omvat niet het werkelijke parkeertarief.

2.2. De app van derden verschaft ParkBee de noodzakelijke informatie over uw voertuig om de dienst te kunnen verlenen.

2.3. Wanneer de klant gebruik maakt van de dienst om een reservering te maken waarvoor hij het parkeertarief vooraf betaalt (ParkBee prepaid-reservering), neemt de klant de reservering rechtstreeks bij ParkBee af. De betaling wordt dan ook afgehandeld door ParkBee. Indien de klant langer wenst te blijven dan de vooraf betaalde periode, kan hij zijn reservering via de optie ‘langer blijven’ op de toegangspagina verlengen en betalen.

2.4. Wanneer de klant de dienst gebruikt om bij de parkeergarage aangekomen direct een parkeerplaats te reserveren (“ParkBee Go”), neemt de klant de dienst rechtstreeks van ParkBee af. De klant ontvangt een link waarmee hij klant de parkeergarage kan binnenrijden. De klant betaalt via een link voordat hij de parkeergarage uitrijdt.

3. Abonnement

3.1. Een abonnement wordt rechtstreeks bij ParkBee afgenomen. Zodra het abonnement geactiveerd is, kan de klant de betreffende parkeergarage op elk gewenst moment in- en uitrijden.

3.2. De klant moet een gebruikersaccount aanmaken om een abonnement te kunnen gebruiken. Met de gebruikersaccount kan de klant zich abonneren op een parkeergarage en een maandelijkse factureringscyclus instellen.

3.3. Na betaling van de eerste factureringscyclus (één maand) door de klant is een abonnement actief. De datum van betaling is de datum waarop een abonnement wordt geactiveerd. Deze betalingsdatum kan veranderen, bijvoorbeeld in geval van niet-betaling. Indien het maandelijkse bedrag niet binnen 72 uur na de betaaldatum is betaald, vervalt een abonnement automatisch.

3.4. De klant kan een abonnement op elk moment via zijn gebruikersaccount opzeggen. Een abonnement blijft in ieder geval actief tot het einde van de op dat moment geldende factureringscyclus.

3.5. ParkBee kan een abonnement te allen tijde opzeggen wegens onvoorziene wijzigingen met betrekking tot de parkeergarage. Het abonnement wordt automatisch beëindigd aan het einde van de factureringscyclus. De klant heeft de mogelijkheid om het abonnement te wijzigen naar een andere locatie, door contact op te nemen met de klantenondersteuning van ParkBee.

4. Tarief en reserveringskosten

4.1. Het door de klant te betalen parkeertarief (zoals van tijd tot tijd van toepassing) wordt via apps van derden en de dienst in het betaaloverzicht van de dienst weergegeven. De door de klant voor een reservering verschuldigde vergoeding wordt in het reserveringsproces weergegeven en dient te worden geaccepteerd om een reservering met succes te kunnen voltooien. Afhankelijk van de wijze waarop een reservering tot stand komt, moet de reserveringsvergoeding vooraf rechtstreeks aan ParkBee, of achteraf, bijvoorbeeld via apps van derden, worden voldaan.

4.2. Tenzij anders overeengekomen is de klant verplicht het parkeertarief en de reserveringskosten te betalen en de aanwijzingen in het betaaloverzicht, zoals aangevuld bij deze voorwaarden, op te volgen. Indien u dit niet doet, kunnen wij u een kennisgeving parkeerkosten opleggen (zie artikel 7 (Parkeerovertredingen) van deze voorwaarden).

4.3. ParkBee is te allen tijde gerechtigd de parkeerkosten en reserveringskosten op redelijke wijze en voor zover wettelijk toegestaan aan te passen en/of het prijsmodel te wijzigen.

4.4. ParkBee kan gebruik maken van een dynamisch prijsmodel om het juiste parkeertarief te bepalen. Dit wordt bepaald door algoritmen, vraag en aanbod en kan per klant verschillen.


5. Reserveringen

5.1. U wordt erop gewezen dat het in bepaalde aangewezen parkeergarages mogelijk is om vooraf een parkeerplaats voor een bepaalde periode te reserveren, zoals aangegeven bij de reservering. Een reservering kan in sommige situaties verplicht zijn voor het gebruik van de diensten in een bepaalde parkeergarage.

5.2. Zodra een reservering is gemaakt, heeft de klant recht op toegang tot de betreffende parkeergarage gedurende een beperkte periode, zoals aangegeven tijdens het reserveren. Alvorens een reservering te maken, dient u zich ervan te vergewissen dat u het gebouw van de parkeergarage binnen de vermelde tijdspanne kunt binnenrijden.

5.3. Zodra een Reservering is gemaakt, kan deze niet meer worden opgezegd, gewijzigd of ingetrokken na 30 minuten vanaf het moment dat de reservering is gemaakt en binnen 24 uur voor de aanvang van de reservering, zoals bij het reserveren aan de klant is medegedeeld. Er vindt geen restitutie plaats door ParkBee met betrekking tot reserveringen, aangezien artikel 6:230p sub d BW van toepassing is. In uitzonderlijke situaties waarin ParkBee niet kan voldoen aan het verzoek van de klant met betrekking tot een reservering (d.w.z. er is geen vrije parkeerplaats beschikbaar), heeft de klant recht op restitutie van (een deel van) het reserveringstarief, mits de klant ParkBee hiervan onverwijld op de hoogte stelt via 
support@parkbee.com.

5.4. Om een reservering te kunnen maken, heeft ParkBee het kenteken van het voertuig van de klant nodig. Zodra een reservering is gemaakt, kan de klant de parkeergarage binnenrijden met het voertuig waarvan het kenteken is opgegeven en/of met behulp van apps van derden, zulks in overeenstemming met deze voorwaarden. De parkeergarage herkent het kenteken met behulp van automatische nummerplaatherkenning (ANPR), zodat de klant in- en uit kan rijden.

5.5. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van ParkBee kunnen bepaalde vaste klanten, door ParkBee geselecteerd, een parkeergarage in- en uitrijden op basis van hun kenteken, zonder eerst een reservering te hoeven maken.


6. Vorderingen en klachten

6.1. Indien het voertuig van de klant schade oploopt terwijl het zich in de parkeergarage bevindt, het voertuig van de klant uit de parkeergarage wordt gestolen of bezittingen uit het voertuig van de klant worden gestolen terwijl het zich in de parkeergarage bevindt, dient de klant:

a. onmiddellijk de afdeling klantenservice van ParkBee op de hoogte te brengen (te contacteren via support@parkbee.com of via de contactgegevens beschikbaar op onze website: https://parkbee.com/);

b. in geval van diefstal onmiddellijk de politie te waarschuwen; en

c. zijn verzekeraar(s) onmiddellijk op de hoogte te brengen.

6.2. Eventuele claims tegen ParkBee of klachten over de dienst, dienen te worden gericht aan de afdeling klantenservice; deze is te bereiken via support@parkbee.com. Alvorens een claim in te dienen, wordt u verzocht kennis te nemen van artikel 23 (Aansprakelijkheid) van deze voorwaarden, waarin de omvang van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van ParkBee met betrekking tot schade en/of verlies staat vermeld.


7. Parkeerovertredingen

7.1. Het is voor het effectieve beheer van de parkeergarage van belang dat:

a. De klant zich houdt aan alle borden en verkeersregels in de parkeergarage, de van toepassing zijnde specifieke locatie-/garagevoorwaarden en het door de klant verschuldigde parkeertarief;

b. De klant binnen de grenzen van een voor ParkBee afgebakend parkeervak parkeert;

c. De klant niet parkeert in een vak dat bestemd is voor een specifiek doel wanneer hij daartoe niet gerechtigd is (bijvoorbeeld, en zonder beperking, parkeren in een vak dat bestemd is voor gehandicapten zonder dat een passende gehandicaptenbadge is aangebracht, en/of parkeren in een vak voor elektrische voertuigen wanneer hij geen gebruik maakt van de oplaadvoorziening); en

d. De klant alle voor zijn parkeerbeurt verschuldigde bedragen betaalt en aan de in artikel 12 (Soorten tickets en betaalmethoden) van deze voorwaarden gestelde eisen voldoet.

7.2. Indien de klant niet aan de verplichtingen genoemd in 7.1 voldoet kan ParkBee de klant een aanzegging parkeerkosten doen toekomen waarin de klant wordt gesommeerd de parkeerkosten te voldoen. De parkeerkosten in verband met een overtreding van de verplichtingen uit 7.1 bedragen EUR 60 per inbreuk, en worden geïnd via betaalmethoden die worden aangeboden door apps van derden, dan wel door ParkBee zelf.

7.3. Indien de parkeergarage en/of de daarin aanwezige apparatuur wordt beschadigd door de klant, diens voertuig of de inhoud daarvan, dan wel de inzittenden van het voertuig, dan is de klant, behoudens voor zover de schade ontstaat als direct gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van ParkBee, verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij ParkBee van aanspraken van derden ter zake.

8. Veiligheid van het voertuig

8.1. Tenzij een personeelslid van ParkBee in geval van nood verzoekt dit niet te doen, dient de klant ervoor te zorgen dat zijn voertuig goed op slot en met alle ramen goed dicht wordt achtergelaten en dient een eventueel aangebracht voertuigalarm, stuurslot of soortgelijke voorziening ingeschakeld te zijn. ParkBee is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade en/of verlies voortvloeiend uit een verzuim van de klant om zijn voertuig naar behoren te beveiligen.

8.2. ParkBee erkent dat videobewaking kan fungeren als afschrikmiddel voor criminele activiteiten, maar doet geen toezeggingen met betrekking tot de geboden dekking of garantie van de veiligheid van het voertuig van de klant indien er videobewakingscamera’s in de parkeergarage zijn geïnstalleerd.

9. Bezittingen

9.1. Alle bezittingen die in een voertuig worden achtergelaten, blijven daar geheel voor risico van de klant achter. ParkBee raadt de klant aan ervoor te zorgen dat er geen voorwerpen van buitenaf zichtbaar zijn. ParkBee is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal door derden uit het voertuig van de klant.


10. Handhaving van deze voorwaarden

10.1. ParkBee kan handmatig en op geautomatiseerde wijze, waaronder via cameratoezicht, ANPR en het analyseren van parkeergegevens (zoals in- en uitcheck-tijden), controleren of de klant zich aan deze voorwaarden houdt. Daarbij behoudt ParkBee zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen uit het kentekenregister van de RDW. Ook kan ParkBee diensten van derden inschakelen, zoals private beveiligings- of handhavingsbedrijven. Waar in deze voorwaarden het recht voor ParkBee wordt bedongen om aanvullende boetes en/of parkeerkosten op te leggen, kunnen die boetes/kosten onder meer worden geïnd door ParkBee zelf, via betaalmethoden die worden aangeboden door apps van derden, of via een gerechtsdeurwaarder.


11. Veiligheid in de parkeergarage

11.1. Om veiligheidsredenen mag de klant zich niet in zijn voertuig of elders in de parkeergarage ophouden, behalve voor het inparkeren of uitrijden van het voertuig. Nadat de Klant zijn voertuig heeft geparkeerd, moet de klant zich onmiddellijk begeven naar de dichtstbijzijnde passagierslift, trap of uitgang, waarbij hij de (eventuele) aanbevolen route volgt. Klanten zijn uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de parkeergarage in overeenstemming met deze voorwaarden en aanvullende instructies voor zover van toepassing en hebben geen toegang tot andere gebouwen, locaties of andere plaatsen in verband met de parkeergarage, tenzij dergelijke gebouwen, locaties of plaatsen zijn voorzien van ParkBee borden waaruit volgt dat het hier gaat om door ParkBee goedgekeurde looproutes. De klant mag in geen geval de parkeergarage verlaten door onder een slagboom door te lopen, tenzij de parkeergarage geen andere uitgang biedt waardoor de klant genoodzaakt is de parkeergarage via de ingang of door het omzeilen daarvan te verlaten.


12. Soorten tickets en betaalmethoden

12.1. De klant dient, afhankelijk van de beschikbare betaalmethoden, het parkeertarief, met inbegrip van eventuele reserveringskosten, via de dienst c.q. via apps van derden waarin de dienst is geïntegreerd, te voldoen. ParkBee behoudt zich het recht voor om via de dienst andere betaalmethoden aan te bieden.

12.2. Het (digitale) parkeerbiljet is alleen geldig voor het voertuig waarvoor het is afgegeven.


13. Toegang en verplaatsing van voertuigen

13.1. ParkBee behoudt zich het recht voor om de toegang van voertuigen tot de parkeergarage te weigeren, om welke legitieme reden dan ook.

13.2. ParkBee behoudt zich het recht voor om voertuigen binnen de parkeergarage te verplaatsen op manieren die wij geschikt achten (zelfs indien, als gevolg daarvan, schade wordt toegebracht aan uw voertuig) voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is met het oog op de veiligheid van personen of eigendommen, of om versperring in de parkeergarage te voorkomen.

13.3. ParkBee behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op verzoek van de partij die de parkeergarage aanbiedt, voertuigen binnen de parkeergarage te (doen) verplaatsen of daaruit te (doen) verwijderen, met gebruikmaking van de methode die wij geschikt achten (zelfs indien als gevolg daarvan schade wordt toegebracht aan uw voertuig), in het geval het voertuig langer in de parkeergarage geparkeerd staat dan de toegestane parkeertijd die via de dienst aan de klant is opgegeven.

13.4. ParkBee behoudt zich tevens het recht voor een bevoegde instantie te verzoeken een voertuig te verplaatsen naar een andere redelijkerwijs geschikte parkeergarage, al dan niet geëxploiteerd door ParkBee, indien de parkeergarage onverwacht permanent of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, gesloten dient te worden als gevolg van een aangelegenheid buiten de invloedssfeer van ParkBee, of indien de parkeergarage in geval van nood geëvacueerd dient te worden.

13.5. Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitoefening van de in dit artikel aan ParkBee verleende rechten, behoudt ParkBee zich het recht voor uw voertuig op de openbare weg te rijden of anderszins mee te nemen. Daarbij zal ParkBee redelijkerwijs zorg dragen voor het voertuig.


14. Verlaten voertuigen

14.1. ParkBee is gerechtigd elk voertuig dat langer dan 28 dagen in de parkeergarage wordt achtergelaten zonder voorafgaande kennisgeving aan ParkBee, of waarvan niet bekend is dat deze onder een lopende geldige reden, abonnement of ander ticket of reservering valt.

14.2. ParkBee behoudt zich het recht voor om een bevoegde instantie in te schakelen en/of toe te staan om een achtergelaten voertuig te verwijderen (of wanneer wij de identiteit van de huidige legale houder van het voertuig niet kunnen achterhalen, zelf stappen te ondernemen om het voertuig te verwijderen) en als afval af te voeren of te verkopen. Alvorens over te gaan tot de verwijdering of verkoop van achtergelaten voertuigen zal ParkBee:

a. de zaak voorleggen aan de bevoegde autoriteiten, waaronder eventueel de plaatselijke politie en de RDW; en

b. ten minste zeven (7) dagen vóór de datum waarop ParkBee voornemens is het voertuig te verwijderen een kennisgeving op het voertuig aanbrengen waarin wordt vermeld dat het voertuig na afloop van die termijn wordt verwijderd en verkocht.

14.3. Achtergelaten voertuigen worden als afval verwijderd of bij opbod verkocht. Bij verkoop door ParkBee wordt de verkoopopbrengst aangewend ter voldoening van alle aan ParkBee verschuldigde bedragen tezamen met de verkoopkosten en de redelijke opslag- en verwijderingskosten van ParkBee voor de periode waarin het voertuig in het bezit van ParkBee is.

14.4. Een eventueel restant van de verkoopopbrengst na voldoening van de verschuldigde bedragen wordt door ParkBee namens de geregistreerde houder van het voertuig aangehouden en uitgekeerd op vertoon van een bewijs van recht daarop.


15. Verboden activiteiten en misbruik van de ParkBee-dienst

15.1. De klant mag geen voertuig de parkeergarage inslepen, behalve in het kader van diensten die in de parkeergarage worden aangeboden door daartoe door ParkBee bevoegde personen. Voorts zijn geen werkzaamheden aan en reiniging van voertuigen door de klant of diens gemachtigde, anders dan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ParkBee, in de parkeergarage toegestaan. In geval van autopech dient de klant contact op te nemen met de parkeerwachter om ervoor te zorgen dat het verwijderen of repareren van het voertuig geregeld wordt zonder verstoring, schade of gevaar voor andere personen of eigendommen in de parkeergarage.

15.2. Er mogen geen activiteiten in verband met de verkoop, verhuur of andere vervreemding van voertuigen of goederen of diensten in de parkeergarage worden uitgeoefend zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van ParkBee.

15.3. Het is de klant niet toegestaan zich in de parkeergarage te ontdoen van voorwerpen of daar afval weg te gooien. Klanten worden vriendelijk verzocht afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren of mee te nemen wanneer zij de parkeergarage verlaten.

15.4. Het is klanten niet toegestaan benzine of een andere brandstof in hun voertuig te gieten terwijl deze in de parkeergarage staat. Klanten mogen ook geen benzine, of andere brandstof, uit hun voertuig halen terwijl het in de parkeergarage staat.

15.5. Roken is zowel in de parkeergarage als in de onmiddellijke omgeving daarvan verboden.

15.6. In de parkeergarages van ParkBee wordt asociaal gedrag niet geaccepteerd. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) het drinken van alcohol, het gebruiken of verhandelen van drugs, vechten en/of rondhangen. Parkeergarages zijn uitsluitend bedoeld voor het parkeren van voertuigen. Als klanten anderen tot last zijn of storen, kan dit door de videobewaking worden geregistreerd en kunnen maatregelen tegen hen worden genomen.

15.7. Klanten mogen geen foto’s of filmopnames in de parkeergarage maken zonder schriftelijke toestemming van ParkBee.

15.8. De klant moet betalen voor de volledige tijd dat het voertuig in een parkeergarage staat geparkeerd, alsmede voor de eventuele reservering, conform de overeengekomen afspraken en tarieven. De klant mag de tijd waarvoor hij daadwerkelijk dient af te rekenen niet kunstmatig of op frauduleuze wijze verkorten of anderszins manipuleren. Bij wijze van voorbeeld: het is de klant dus niet toegestaan te doen alsof hij de parkeergarage met zijn voertuig verlaat, terwijl het voertuig nog geparkeerd staat, of te doen alsof hij een parkeergarage met zijn voertuig betreedt, terwijl dat voertuig reeds in de parkeergarage geparkeerd staat. Bij overtreding van dit artikel is de klant een aanvullende boete verschuldigd van EUR 300. Die boete komt niet in de plaats van de daadwerkelijk aan ParkBee verschuldigde (geschatte) parkeerkosten en eventuele overige schadevergoeding.


16. Vertrouwelijkheid

16.1. De klant verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie over ParkBee. De klant zal op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie over ParkBee, waaronder (maar niet beperkt tot) informatie over de dienst, de verlening ervan, activiteiten, financiële aangelegenheden, ondernemingsplannen, intellectueel eigendomsrecht, informatiesysteem, werkwijze, medewerkers en leveranciers met betrekking tot de dienst, aan wie dan ook bekend maken. Het voorgaande geldt niet indien en voor zover:

a. De klant wettelijk verplicht is dergelijke informatie openbaar te maken, in welk geval de klant in overleg zal treden met ParkBee over de wijze waarop dit zal geschieden; of

b. De klant van ParkBee voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen.

17. Gegevensbescherming en privacy

17.1. ParkBee verwerkt persoonsgegevens (waaronder gegevens met betrekking tot het kenteken of de eigenaar van een voertuig) in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyverklaring van ParkBee. Deze is te raadplegen op https://parkbee.com/privacy.


18. Eigendom en beperkingen

18.1. De klant erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen in en op de dienst eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan ParkBee, alsmede alle softwaretoepassingen en API’s met betrekking tot de dienst, en alle wijzigingen en verbeteringen daarvan, inhoud, materiaal en informatie die via de dienst beschikbaar worden gesteld, waaronder maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten, en dat dergelijke rechten worden beschermd door internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.

18.2. De klant mag: (i) de dienst niet kopiëren, reproduceren, wijzigen of daar afgeleide werken van creëren; (ii) de dienst niet in (onder)licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, distribueren, overdragen, in deeltijdeigendom nemen, cederen of doorverkopen, of de dienst gebruiken als basis voor het ontwikkelen van een concurrerende oplossing (of een contract sluiten met derden om dit te doen); of (iii) de logo’s, handelsmerk-, patent- of auteursrechtmededelingen, vertrouwelijkheids- of eigendomslegenda’s of andere mededelingen of markeringen die op of in de dienst staan, verwijderen of wijzigen. De klant gebruikt de dienst in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

18.3. De klant mag: (i) zijn recht op toegang en/of gebruik van de dienst niet in sublicentie geven; (ii) onbevoegden of derden geen toegang verlenen tot c.q. gebruik laten maken van de dienst; (iii) de dienst niet gebruiken om diensten aan derden te verlenen; (iv) inhoud of materiaal van de dienst niet herpubliceren of herdistribueren; en (v) geen wijzigingen aan de dienst aanbrengen; (vi) geen (technische) maatregelen omzeilen of de dienst op enigerlei wijze misbruiken om de betaling van de verschuldigde parkeertarieven te voorkomen of te beperken.

18.4. De klant zal derden niet machtigen of aanmoedigen om (i) de Service te gebruiken voor het uploaden, verzenden of anderszins verspreiden van inhoud die onwettig, lasterlijk, intimiderend, beledigend, frauduleus of obsceen is, virussen bevat of anderszins verwerpelijk is zoals redelijkerwijs bepaald door ParkBee; of (ii) gebruik te maken van een robot, spider, ander geautomatiseerd apparaat of handmatig proces om de inhoud van de Service te controleren of te kopiëren.

18.5. Indien de klant niet voldoet aan dit artikel 18 van de voorwaarden, kan ParkBee de klant een kennisgeving parkeerkosten doen toekomen waarin de klant wordt gesommeerd deze te voldoen. De parkeerkosten in verband met een inbreuk op dit artikel 18 bedragen EUR 60 per inbreuk.


19. Intellectueel eigendom

19.1. De klant erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen in en op de dienst eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan ParkBee en alle wijzigingen en uitbreidingen daarvan, waaronder maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten, en dat deze rechten worden beschermd door, onder andere, Amerikaanse, Europese en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.


20. Duur en beëindiging

20.1. De voorwaarden blijven van toepassing totdat zij als volgt door ParkBee of de klant worden beëindigd.

20.2. De klant heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde te beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, door zich af te melden van de dienst, tenzij anders overeengekomen of indien de klant een abonnement heeft.

20.3. ParkBee kan de overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk schriftelijk (per e-mail) met onmiddellijke ingang en zonder betaling van enige schadevergoeding beëindigen in het geval (i) de klant in strijd met deze voorwaarden heeft gehandeld (ii) de verlening van de dienst door ParkBee aan de klant niet langer commercieel levensvatbaar of wenselijk is, zulks volledig ter beoordeling van ParkBee.

20.4. Bepalingen die door hun inhoud bedoeld zijn om te blijven voortbestaan na het vervallen of beëindigen van deze voorwaarden, met inbegrip van (zonder beperking) bepalingen inzake eigendom en gebruik van intellectuele eigendom, garanties, aansprakelijkheid, schadeloosstelling, toepasselijk recht en jurisdictie, blijven na het vervallen of beëindigen van deze voorwaarden voortbestaan.


21. Overmacht

21.1. ParkBee is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de voorwaarden, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een overmachtssituatie. In geval van overmacht heeft ParkBee het recht de (verdere) uitvoering van de dienst op te schorten.


22. Apps van derden

22.1. De dienst kan worden geïntegreerd in apps van derden. Op deze apps van derden zijn de eigen voorwaarden en/of andere relevante voorwaarden of (privacy) beleidsregels van toepassing. Het gebruik door de klant van deze apps van derden wordt beheerst door en is onderworpen aan dergelijke voorwaarden en bepalingen en/of andere relevante voorwaarden of (privacy) beleidsregels. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat ParkBee niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gebruik door de klant van een app van derden en/of voor een transactie die de klant aangaat met de aanbieder van een dergelijke app van derden.


23. Aansprakelijkheid

23.1. De klant erkent en stemt ermee in dat parkeren op eigen risico geschiedt. De overeenkomst omvat geen permanente bewaking van het voertuig door ParkBee of de betreffende garage of vastgoedeigenaren.

23.1.1. ParkBee kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor zover wettelijk toegestaan, voor schade als gevolg van diefstal en verlies van het voertuig, of andere schade aan het voertuig of andere eigendommen van de klant die in de betreffende parkeergarage zijn geplaatst.

23.1.2. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals bepaald in dit artikel 23 kunnen ook door de betreffende parkeergarage of vastgoedeigenaar jegens de klant worden ingeroepen.

23.2. De klant erkent dat de dienst, als een via internet geleverde software applicatie, perioden van storingstijd kan ervaren, waaronder maar niet beperkt tot gepland onderhoud en dat ParkBee afhankelijk is van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van software van derden (waaronder maar niet beperkt tot de Parkmobile app). ParkBee geeft geen verklaringen of garanties, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot de dienst die op grond hiervan wordt aangeboden, inclusief de dienst en alle documentatie, inhoud, gegevens en materialen die met de dienst beschikbaar worden gesteld. ParkBee wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuken, en nauwkeurigheid af. ParkBee garandeert niet dat de dienst foutloos zal zijn of zonder onderbrekingen of storingstijd zal werken, dat de via de dienst aangeboden parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de parkeergarage of dat de met behulp van de diensten verkregen resultaten voldoen aan de behoeften van de klant.

23.2.1. In geen geval is ParkBee aansprakelijk tegenover de klant voor directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, reputatieschade) voortvloeiend uit en/of in verband met (i) claims van welke aard dan ook voortvloeiend uit de voorwaarden (ii) fouten, of onnauwkeurigheden van inhoud of informatie beschikbaar via de dienst (iii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit uw toegang tot en gebruik van onze dienst (iv) eventuele fouten, virussen, bugs, Trojaanse paarden, onderbrekingen of storingstijd van de dienst en/of software van derden (waaronder maar niet beperkt tot de Parkmobile app) (v) gebruik van de dienst door de klant. De totale aansprakelijkheid van ParkBee kan nooit hoger zijn dan het eventuele bedrag dat u ParkBee voor de dienst betaald heeft in de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim.

23.2.2. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ParkBee.

23.3. De klant gaat ermee akkoord ParkBee, en de aan haar gelieerde ondernemingen, management, functionarissen, agenten, onderaannemers en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke vordering van derden die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met (i) het gebruik van de dienst door de klant, aan hem gelieerde ondernemingen, management, functionarissen, agenten, onderaannemers en werknemers, en/of andere personen, (ii) schending van de voorwaarden, waaronder aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade (werkelijke en gevolgschade), rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenhonoraria, ongeacht de soort en aard ervan.

24. Algemeen

24.1. ParkBee behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen onmiddellijk van kracht worden of nadat ParkBee deze aan de klant ter beschikking heeft gesteld, voor zover wettelijk vereist. Indien de klant niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden, dient de klant het gebruik van de dienst stop te zetten.

24.2. Elke bepaling en voorwaarde in deze overeenkomst heeft afzonderlijke werking. Indien een rechter of relevante autoriteit beslist dat een van deze leden onwettig is, blijven de overige leden onverminderd van kracht.

25. Toepasselijk recht en bevoegdheid

25.1. Op deze voorwaarden en de uitleg ervan is Nederlands recht van toepassing. Indien u een consument bent die elders in de EU woont, doet deze rechtskeuze geen afbreuk aan toepasselijke bepalingen van dwingend recht inzake consumentenbescherming onder de wetten van het land waar u woont, voor zover die u meer bescherming bieden.

25.2. Ieder geschil voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep. Als u een consument bent in de EU, inclusief Nederland, is ook de rechtbank van uw woonplaats bevoegd.

Hulp nodig?

Over ParkBee

Hoe het werktHelpContactWerken bijAlgemene voorwaardenPrivacyVastgoedGemeentenCookiesPartners

Voorwaarden

Hoe het werktAbonnementenOver ons